เงื่อนไขและรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย “Postpay Privilege”

  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ปัจจุบัน แบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดาของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เรียกว่า “บริษัท” ที่มีความประสงค์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 2 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หรือจนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  2. Read More